Giới thiệu

  Chúng tôi có thể tư vấn các giải pháp phù hợp cho khách hàng muốn lấy Quốc tịch qua Đầu tư Trực tiếp và Thường trú nhân bằng cách đầu tư. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và cung cấp các dịch vụ toàn diện phù hợp với từng khách hàng.

  Bao gồm các dịch vụ

  Quốc tịch cho người nước ngoài bằng đầu tư trực tiếp

  Chương trình cấp quốc tịch bằng giấy chứng nhận nhập tịch cho các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản ròng cao, có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Malta

  Đầu tư lấy thường trú nhân

  Chương trình Thường trú nhân Malta là chương trình cư trú được săn đón nhiều nhất nhằm cung cấp Thường trú nhân Malta cho tất cả người đăng ký thành công và các thành viên gia đình đủ điều kiện.

  Eligibility & Fees