Giới thiệu

  Truyền thống và văn hóa hàng hải lâu đời đã khiến Malta trở thành cơ quan đăng ký tàu biển có uy tín, theo đó tất cả các loại tàu từ du thuyền đến giàn khoan dầu, tất cả đều có thể được đăng ký. Ngành hàng không tại Malta có tốc độ tăng trưởng ổn định với nền tảng pháp lý vững chắc để duy trì. Lợi ích của Malta đối với hai ngành là địa lý, danh tiếng và tài chính. Chúng tôi có thể khai thác thế mạnh riêng của từng đơn vị chuyên môn của công ty để liên tục cung cấp dịch vụ riêng cho các nhu cầu khác nhau của mọi khách hàng. 

  Bao gồm các dịch vụ:

  Việc tuân thủ các Chỉ thị của Liên minh Châu Âu và các Công ước của Tổ chức hàng hải quốc tế (“IMO”) đã làm cho Cơ quan đăng ký Maltese trở thành cơ quan đăng ký hàng hải lớn thứ sáu trên thế giới và lớn nhất trong Liên minh Châu Âu. Tất cả các loại tàu, từ du thuyền đến giàn khoan dầu, đều có thể đăng ký dưới cờ Malta, bao gồm cả các tàu đang được xây dựng, không phân biệt chủ sở hữu với điều kiện chủ sở hữu không phải là cư dân EU/EEA và không là pháp nhân EU/EEA. Đối với máy bay, người đăng ký đủ điều kiện có thể đăng ký máy bay với các tư cách như chủ sở hữu, người mua khai thác hay người được ủy thác. Cơ quan đăng ký 9H đảm bảo tính minh bạch về các quyền và lợi ích trên máy bay, đặc biệt đảm bảo mức độ bảo vệ cao hơn cho các bên cho thuê. Lợi thế khi đăng ký tàu ở Malta không chỉ giới hạn ở những gì đã được chứng minh tại đây và các lợi ích tài chính đi kèm mà còn mở rộng đến chất lượng các dịch vụ khác biệt nhưng toàn diện. 

  Tất cả các nhà khai thác máy bay tham gia vào các hoạt động Vận tải Hàng không Thương mại phải có Chứng chỉ khai thác máy bay (AOC) và Giấy phép Điều hành máy bay. Việc cấp chứng chỉ được thực hiện qua 5 giai đoạn dưới sự bảo trợ của Tổng cục Hàng không Dân dụng. Chúng tôi có thể hướng dẫn về quy trình cũng như cơ cấu tổ chức cũng như  hỗ trợ khách hàng trong suốt tất cả các giai đoạn của quy trình.
  Với việc ra đời dịch vụ cho thuê máy bay tư nhân, việc áp dụng cơ cấu VAT đối với hoạt động thuê mua làm giảm tỷ lệ thuế VAT tính trên giá trị của máy bay xuống còn 5,4%, tỷ lệ này được tính trên số km bay và tỷ lệ sử dụng. Tàu thương mại có lợi ích riêng liên quan đến thuế VAT, theo đó việc mua bán, nhập khẩu hoặc cung cấp máy bay trong cộng đồng cho mục đích sử dụng bởi nhà khai thác máy bay trong việc vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa quốc tếđược coi là cung cấp "miễn trừ tín dụng". Một thỏa thuận tương tự cũng được thực hiện đối với việc cho thuê du thuyền và siêu du thuyền cho mục đích giải trí, theo đó thuế VAT được tính theo thuế suất giảm được tính trên việc sử dụng hiệu quả và tận hưởng con tàu trong vùng biển của EU, không tính thuế VAT đối với việc sử dụng du thuyền của Bên thuê tại các vùng biển ngoài EU và trên quốc tế. Các lợi ích về thuế VAT cũng đi kèm với việc cho thuê du thuyền ngắn hạn và đáp ứng một số điều kiện, đặc biệt là du thuyền phải được đặt cho khách hàng sử dụng ở Malta, theo quy định về "nơi cung cấp".

  Các lợi ích tài chính hiện tại kích thích đáng kể sự tăng trưởng trong lĩnh vực hàng không và hàng hải nội địa. Ngoài khoản tiết kiệm VAT có thể dẫn đến hoạt động cho thuê cả máy bay và du thuyền, Malta được coi là một trong những khu vực pháp lý được quản lý tốt nhất và hiệu quả nhất về thuế của EU đối với tài chính máy bay xuyên biên giới, các hoạt động liên quan và kinh doanh hàng không nói chung. Một số biện pháp bao gồm chế độ miễn thuế, cơ chế hoàn thuế, không khấu trừ thuế đối với cổ tức nước ngoài, miễn lãi và tiền bản quyền thu được từ người không cư trú và đặc biệt là mạng lưới hiệp ước tránh đánh thuế hai lần mở rộng và các hình thức giảm thuế hai lần khác .

  Đặc biệt, Malta coi tất cả thu nhập có được từ việc sở hữu, cho thuê và vận hành động cơ máy bay được dùng để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách quốc tế phát sinh bên ngoài Malta. Ngoài ra, tất cả thu nhập có được từ việc sở hữu, cho thuê và vận hành động cơ máy bay được sử dụng để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách quốc tế được coi là phát sinh bên ngoài Malta. Đặc biệt là, các hiệp ước về thuế của Malta thường dựa trên mô hình của OECD và thu nhập thu được từ hoạt động của máy bay trong giao thông quốc tế thường chỉ bị đánh thuế ở tiểu bang nơi có sự quản lý hiệu quả của doanh nghiệp và tại Malta. Nhà điều hành có thể được hưởng lợi từ hệ thống thuế áp dụng đầy đủ, không phải khấu trừ thuế đối với việc trả cổ tức và lãi vay ra nước ngoài, và hoàn thuế trả cho các cổ đông không cư trú.

   

  Quy tắc Việc làm Đủ tiêu chuẩn trong Hàng không (Thuế Cá nhân), năm 2016, đưa ra một biện pháp thuận lợi được áp dụng để thu hút  công dân EEA / Thụy Sĩ và nước thứ ba lập một văn phòng đủ điều kiện trong lĩnh vực hàng không ở Malta. Những người nhận thu nhập từ một "văn phòng đủ điều kiện" theo Quy tắc sẽ được hưởng mức thuế suất cố định là 15%. Lợi ích thuế áp dụng cho công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ từ năm đầu tiên cá nhân đó phải chịu thuế ở Malta và trong 5 năm liên tiếp. Có thể xin gia hạn thêm 5 năm với tối đa 10 năm. Công dân nước thứ ba đủ điều kiện được giảm thuế suất trong 4 năm và sau đó được gia hạn một lần duy nhất thêm 4 năm. Chúng tôi có thể giúp bạn xác minh tính đủ điều kiện theo Quy tắc. Các tiêu chí về tính đủ điều kiện khác được áp dụng và chúng tôi có thể giúp khách hàng xác định tính đủ điều kiện của mình theo Quy tắc kèm với đơn đăng ký theo đó. 

  Eligibility & Fees