Triển vọng kinh tế của Malta được Fitch đánh giá là "tích cực"

  tháng ba 25, 2021 | 1 phút đọc

  Quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi? Nhóm của chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

  Liên hệ chúng tôi

  Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã khẳng định lại Malta là quốc gia Xếp hạng A + và cập nhật trạng thái Malta từ “ổn định”  thành “tích cực”. Chính phủ Malta đã ngay sau đó tuyên bố rằng đây là thứ hạng tốt nhất mà Malta được nhận.

  Đánh giá này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng ổn định trong GDP được dự báo, trong khi tài chính công cho thấy thặng dư và tỷ lệ nợ trên GDP tăng.

  Kết quả chính:

  • Tăng trưởng GDP dự báo là 5,5% trong năm 2019 và 4,8% vào năm 2020
  • Bất động sản địa phương cho thấy không có dấu hiệu lạm phát hơn
  • Fitch công bố nội lực của Malta là mạnh hơn so với phần lớn các quốc gia đồng xếp hạng A
  • Các ngân hàng địa phương đang loại bỏ các khoản nợ xấu từ 7.3% sổ sách năm 2015 xuống còn 3.3% hiện tại.
  • Tiềm lực kinh tế được phát triển và thực hiện bởi FIAU và MFSA “dường như đã dẫn đến một sự đột biến trong thi hành xử phạt hành chính”
  • Tỷ lệ nợ trên GDP đã giảm đáng kể 70%  từ năm 2011 và hiện đang giữ mức 46%, dự kiến sẽ giảm xuống 40.3% vào năm 2020
  • Thặng dư của chính phủ được dự đoán sẽ duy trì ở mức 1% cho đến năm 2021. Thu nhập có được từ chương trình lấy Quốc tịch thông qua Đầu tư sẽ tiếp tục giảm, ổn định ở mức 0,5% vào năm 2021