Xếp hạng của Malta đã được cập nhật bởi Moody's

  tháng ba 25, 2021 | 3 phút đọc

  Quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi? Nhóm của chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

  Liên hệ chúng tôi

  Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s vừa phát hành một báo cáo công bố xếp hạng được cập nhật từ A3 lên A2

  “Tiếp tục cải thiện sức mạnh tài chính của Malta, trên cơ sở lập trường tài chính thận trọng và khung chính sách tài khóa nâng cao đã tăng cường trong việc thiết lập dự báo tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ của đất nước.

  Báo cáo của Moody’s cũng đã nhắc đến việc điều chỉnh cách nhìn về hòn đảo, đã thay đổi từ “tích cực” thành “ổn định”. “Quan điểm ổn định về xếp hạng phản ánh kỳ vọng của chúng tôi rằng mức nợ của chính phủ sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới mặc dù với tốc độ chậm dần vì chúng tôi cũng dự đoán tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Malta sẽ giảm tốc từ mức cao cá biệt được ghi trong những năm gần đây”.

  Moody’s lưu ý rằng “điều đó cũng dựa trên kỳ vọng của chúng tôi từ những nỗ lực hiện tại để giải quyết các thách thức về thể chế sẽ được duy trì và các rủi ro hệ thống phát sinh từ lĩnh vực tài chính sẽ được ngăn chặn”

  Nợ chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục giảm

  Kể từ năm 2011, tỷ lệ nợ trên GDP của Malta đã giảm đáng kể từ mức tương đối cao 70,2% trong năm 2011 xuống còn 46% vào cuối năm 2018. Dự kiến sẽ giảm xuống còn 40% vào năm 2020

  Mặc dù sự tăng trưởng trong tương lai của Malta đang đối mặt với sự chậm lại, chính phủ sẽ vẫn cam kết duy trì sự thận trọng tài chính trong các tình huống như vậy.

  Trong báo cáo, Moody’s đã đề cập đến các công ty đã bị ảnh hưởng về tài chính trước đây và hiện đang phát triển mạnh như Air Malta và Enemalta. Tăng trưởng kinh tế gần đây của Malta là chất xúc tác cho việc phát triển nhanh chóng

  Tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ giảm tốc

  Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Malta giữa các năm 2013 và 2018 được tính ở mức 7,2% Tuy nhiên, mức tăng trưởng được dự đoán sẽ giảm bớt “khi nền kinh tế đang đi lên trước những hạn chế về năng lực và tốc độ phát triển sẽ chậm lại đối với các lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh chóng thúc đẩy tăng trưởng trong những năm gần đây."

  Sự hạn chế về năng lực làm liên quan đến các bế tắc cơ sở hạ tầng cũng như cơ hội việc làm và nhà ở.

  Với số lượng người nhập cư, phụ nữ và nhớm lớn tuổi hơn trở lại làm việc ngày càng tăng, dòng lưu lượng này được phản ánh như một sự tăng trưởng trong thị trường lao động. Theo báo cáo của Moody’s, việc tăng giá là do tuổi hưu tăng cao và tăng cường hỗ trợ phụ nữ trở lại làm việc với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí.

  Báo cáo cũng chỉ ra rằng “ trong khi các yếu tố này sẽ giảm bớt áp lực đối lên nền kinh tế Malta liên quan đến già hóa dân số, tuy nhiên Malta phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể tỷ lệ phụ thuộc tuổi già trong thập kỷ tới và hơn thế nữa.”

  Bản nâng cấp này là tiếp theo để xem xét lại quan điểm của cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch. Sau cả hai báo cáo, Chính phủ đã ban hành một tuyên bố đảm bảo cam kết để đạt được kết quả tốt hơn và vẫn còn ở vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tuyên bố đảm bảo rằng mọi người đều được hưởng lời tự sự giàu có do hòn đảo tạo ra.

  Bộ trưởng Tài chính Edward Scicluna bình luận về các báo cáo rằng “cả hai đều xác nhận sự tăng trưởng kinh tế của Malta là thực sự bền vững. Những nâng cấp này làm tăng sức hấp dẫn của nước ta đối với đầu tư nước ngoài, từ đó dẫn đến chìa khóa cho sự gia tăng đáng kể hơn về mức sống của các gia đình được ghi nhận trong những năm gần đây”