Malta ghi nhận có mức giảm nợ lớn nhất và thặng dư cao nhất ở EU

  tháng ba 25, 2021 | 2 phút đọc

  Quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi? Nhóm của chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

  Liên hệ chúng tôi
  Số liệu thống kê tài chính công mới nhất do Eurostat công bố đã được Bộ Tài chính công nhận vào thứ hai ngày 21 tháng 1
   
  Malta được ghi nhận có mức thặng dư tài khóa cao nhất (3,8%) cùng với mức giảm tỉ lệ debt-to-GDP (nợ trên GDP) lớn nhất (-3,1 p.p) trong số 28 quốc gia thành viên EU trong quý 3 năm 2018.
   
  Ông Edward Scicluna - Bộ trưởng tài chính nói rằng những chỉ số như vậy tiếp tục

  giữ vị trí đứng đầu của Malta trong bảng xếp hạng tài khóa của EU, nhờ vào số lượng cải cách cơ cấu được chính phủ thực hiện trong sáu năm qua.”

  Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO), chính phủ đã ghi nhận khoản thặng dư 127,8 triệu euro, tổng doanh thu tăng lên 1,235.5 triệu euro trong khi tổng chi tiêu tăng 1.106,7 triệu euro.
   

  Sự gia tăng doanh thu được thúc đẩy bởi sự tăng tưởng đáng kể về doanh thu từ cả thuế trực tiếp và gián tiếp, phản ánh sự gia tăng kỷ lục về việc làm và sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tiêu dùng tư nhân.

  Sự gia tăng trong tiêu dùng chủ yếu phản ánh phí tổn trong biện pháp ngân sách giảm thuế thu nhập, cho giáo dục và lợi ích xã hội cũng như tiền công và tiền lương mang lại các thỏa thuận tập thể được nâng cao của nhân viên khu vực công.

  Chi phí bổ sung đã được phân bổ để chi trả cho các khoản chuyển giao Tài nguyên riêng của Malta cho các khoản chuyển tiền của EU và chuyển quỹ EU cho các tổ chức bên ngoài chính phủ

  Do đó, nợ của Chính phủ trong cùng kỳ giảm cả về số hạng tuyệt đối và phần trăm GDP. Tỷ lệ debt-to-GDP (nợ trên GDP) đã giảm xuống còn 45,9%, cho thây mức giảm nơ quốc gia là 325,9 triệu euro xuống còn 5.512,0 triệu euro.

  Đây được xem thấp hơn so với mức chuẩn do EU đặt ra là 60%

  Đồng thời, nợ có bảo đảm của Chính phủ đã giảm 338,4 triệu euro, từ 1.422,3 triệu euro xuống còn 1.083,9 triệu euro cả khi so với quý tương ứng của năm 2017 - tổng mức giảm 664,3 triệu euro đánh dấu mức giảm lớn nhất được ghi nhận bởi Chính phủ Malta.

  Nguồn: Eurostat, National Statistics Office - Malta