Đã cập nhật: tháng ba 25, 2021 | 8 phút đọc

  Thông tin về chương trình

  Vào ngày 28 tháng 9 năm 2012, chính phủ Malta đã đưa ra một tình trạng thuế đặc biệt đối với các công dân EU / EEA và Thụy Sĩ ngoại trừ các công dân Malta đang nhận trợ cấp với điều kiện phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

  Các cá nhân được cấp tình trạng thuế đặc biệt theo các điều khoản và điều kiện theo quy định tại L.N. 317 năm 2012, sẽ bị tính thuế với mức 15% đối với thu nhập của họ phát sinh bên ngoài Malta với yêu cầu tránh đánh thuế hai lần.

  CÁC QUY TẮC

  Các điều kiện và yêu cầu cho tình trạng thuế đặc biệt được quy định trong Quy tắc Chương trình Hưu trí Malta có trong L.N. 317 năm 2012 (Quy tắc) và Nguyên tắc chỉ đạo do Cục Doanh thu Nội địa ban hành.

  TIÊU CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG CHO TÌNH TRẠNG THUẾ ĐẶC BIỆT

  Ứng viên đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây có thể áp dụng:

  #1 Đang sở hữu Cổ phần Tài sản đủ điều kiện như:

  • Chủ sở hữu của một bất động sản (đã nua sau ngày 1 tháng 1 năm 2011) tại Malta với giá trị € 275,000 hay € 250,000 (€220,nếu mua sau ngày 1 tháng 7 năm 2013) trong trường hợp bất động sản nằm tại Gozo; hay
  • Thuê một bất động sản tại Malta với giátrị tối thiểu €9,600 hay € 8,750 hàng năm trong trường hợp bất động sản nằm tại Gozo.

  Các Quy tắc cho phép trong trường hợp Bất động sản được mua trước ngày 1 tháng 1 năm 2011 với giá trị nhỏ hơn giá trị trên. Tài sản đó vẫn được xem là một tài sản đủ điều kiện miễn là giá trị của tài sản đó được định giá theo kiến trúc sư, kể từ ngày áp dụng theo Quy tắc, không thấp hơn các giá trị được chỉ ra ở trên
  Các quy tắc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng rằng:

  • Người nộp đơn và người thân đi kèm có nơi cư trú thường xuyên như là nơi cư trú chính của họ; và
  • Không ai khác ngoài người thụ hưởng, thành viên gia đình, người chăm sóc đặc biệt hay nhân viên hộ gia đình cư trú tại Tài sản Bất động sản đủ điều kiện.

  Trong đó, thuật ngữ “nhân viên hộ gia đình” là một cá nhân có mối quan hệ nhân viên được chứng minh qua hợp đồng dịch vụ với người thụ hưởng ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn, với điều kiện người được ủy quyền chứng minh đầy đủ rằng dịch vụ được yêu cầu phải được cung cấp toàn bộ hoặc một phần trong Tài sản đủ điều kiện.

  #2 Đang nhận trợ cấp như được hỗ trợ bởi bằng chứng tài liệu , tất cả đều được nhận tại Malta và chiếm ít nhất 75% thu nhập chịu phí của người nộp đơn;

  #3 Có giấy tờ thông hành hợp lệ;

  #4 Đang sở hữu một bảo hiểm ốm đau có giá trị trên toàn Liên minh châu Âu;

  #5 Không phải là công dân Malta và quốc gia thứ ba;

  #6 Không cư trú tại Malta, cũng không có ý định thành lập nơi cư trú tại Malta trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn theo Quy tắc;

  #7 Là người hợp thức và phù hợp;

  #8 Đã nộp đơn xin Giấy chứng nhận Đăng ký tại Malta.

  Với mục đích trong Quy tắc, thuật ngữ“hưu trí” được định nghĩa như sau:

  • Các khoản thanh toán định kỳ được trả cho nhân viên cũ đối với công việc trong quá khứ , bao gồm cả tiền công đối với các dịch vụ cung cấp đến một tiểu bang hay một phân khu chính trị hoặc chính quyền địa phương; và
  • Tiền thù lao được trảvĩnh viễn hay tiền trợ cấp hàng năm tạm thời,cũng như thu nhập thường xuyên từ chế độ hưu trí nghề nghiệp, kế hoạch nghỉ hưu cá nhân ở nước ngoài và chính sách bảo hiểm.

  Chế độ hưu trí nghề nghiệp được định nghĩa là một “chương trình hưu trí” được thiết lập cùng nhau hoặc riêng lẽ cho hoặc bởi một người sử dụng lao động; một số nhà tuyển dụng; hoặc một hiệp hội đại diện cho người sử dụng lao động, vì lợi ích của người lao động và bao gồm chế độ hưu trí ở nước ngoài. Loại thứ hai đề cập đến như một chương trình hay sự sắp xếp, tổ chức theo luật pháp của một quốc gia bên ngoài Malta với mục đích chính là cung cấp phúc lợi hưu trí.

  Các Quy tắc không bao gồm lương hưu với hình thức thanh toán một lần mà không thanh toán lương hưu định kỳ và bất kỳ khoản vốn nào nhận được bằng cách chuyển tiền lương hưu; nghỉ hưu; tử vong; hoặc nhận được bồi thường hợp nhất cho cái chết; hoặc thương tích được miễn theo điều khoản 12 (1) (h) của Đạo luật thuế thu nhập.

  NGHĨA VỤ TIẾP TỤC

  Nghĩa vụ tiếp tục cần được thỏa mãn khi người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Phải duy trì nắm giữ các tài sản đủ điều kiện;
  2. Không trở thành công dân Malta hay công dân quốc gia thứ ba;
  3. Phải Phải nhận được ở Malta tất cả các khoản trợ cấp được ghi trong các bằng chứng tài liệu nộp cho Ủy viên với mẫu đơn xin;
  4. Phải có bảo hiểm ốm đau đối với tất cả các rủi ro cho công dân Malta, cho bản thân và người đi kèm;
  5. Không được thiết lập nơi cư trú Malta.

  TÌNH TRẠNG THUẾ ĐẶC BIỆT

  Những người nộp đơn thành công được cấp tình trạng thuế đặc biệt sẽ phải chịu thuế 15% ở Malta đối với bất kỳ thu nhập nào phát sinh bên ngoài Malta được nhận tại Malta bởi người thụ hưởng hay bất kỳ người đi kèm nào.

  Người thụ hưởng cũng được phép yêu cầu tránh đánh thuế hai lần, với mức thuế tối thiểu là € 7,500 đối với bất kỳ năm đánh giá nào. Chương trình cung sẽ áp dụng mức thuế bổ sung tối thiểu là € 500 cho mỗi người đi kèm của người nộp đơn . Thuế đã nộp là không hoàn lại.

  ĐƠN ĐĂNG KÝ

  Đơn đăng ký phải được nộp cùng với phí quản lý là€2,500(không hoàn lạị) để được thanh toán bằng hối phiếu ngân hàng phải trả cho Ủy viên Doanh thu Nội địa.

  Đơn xin tình trạng thuế đặc biệt, với bất kỳ thay đổi bổ sung nào, chỉ có thể được trình lên Ủy ban Doanh thu Nội địa thông qua các dịch vụ của một người đủ tư cách trở thành Người ủy quyền đã đăng ký được Ủy quyền. Sau khi đủ điều kiện cho tình trạng thuế cụ thể, Ủy ban Doanh thu Nội địa sẽ thông báo cho Người Ủy quyền đã đăng ký được Ủy quyền bằng văn bản.

  Một thông báo xác nhận cuối cùng của tình trạng thuế đặc biệt sẽ được cấp cho Người Ủy quyền đã đăng ký được Ủy quyền. Trường hợp đăng ký thành công, Ủy viên sẽ xác nhận bằng văn bản rằng người nộp đơn đủ điều kiện cho tình trạng thuế đặc biệt theo Quy tắc.

  CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG THUẾ ĐẶC BIỆT

  Tình trạng thuế đặc biệt sẽ chấm dứt theo lựa chọn của người thụ hưởng khi thông báo cho Ủy viên Doanh thu Nội địa, hay theo mặc định của Đạo luật Thuế Thu nhập như mặc định trong nghĩa vụ tuân thủ thông thường và không hồi âm Ủy viên Doanh thu Nội địa khi được yêu.

  Bên cạnh đó, khi bất kỳ điều kiện đủ tiêu chuẩn và nghĩa vụ tiếp tục được đề cập ở trên không còn được thỏa mãn bởi cá nhân và người thụ hưởng của tình trạng cư trú tại Malta dưới 90, hoặc ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong hơn 183 ngày; hay việc lưu lại tại Malta không có công ích, tình trạng thuế đặc biết sẽ chấm dứt với hiệu lực trở về trước từ ngày Ủy viên Doanh thu Nội địa xác định bằng văn bản về tình trạng thuế đặc biệt. Hình phạt hành chính €5,000 áp dụng khi cá nhân không thông báo cho Ủy viên Doanh thu Nội địa trong vòng 4 tuần kể từ khi biết đến bất kỳ sự kiện nào như vậy, ngoại trừ các nhượng bộ đặc biệt khi thất bại liên quan đến bất kỳ điều kiện nào ở trên là do tình huống không lường trước được và bằng chứng về việc nỗ lực tốt nhất để khắc phục các trường hợp đã chỉ định.

  TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG NĂM

  Một cá nhân được hưởng lợi từ tình trạng thuế đặc biệt phải nộp tờ khai thuế hàng năm. Ủy viên Doanh thu Nội địa có thể yêu cầu cá nhân đó cung cấp thông tin và tào liệu bao gồm các chứng nhận và bản khai báo trong thời gian qui định do Ủy viên hội đồng đưa ra.

  VẤN ĐỀ KHÁC

  Người nộp đơn không được hưởng lợi từ Quy định Chương trình Công dân, các Cá nhân có Giá trị ròng cao – Quy tắc các Quốc gia EU/EEA/Thụy Sỹ, Quy tắc Cá nhan có Giá trị ròng cao - Quy tắc Quốc gia không thuộc EU/EEA/Thụy Sỹ, Hoặc Quy tắc người có Trình độ cao.

  Các cá nhân được hưởng lợi theo Quy tắc có thể giữ một vị trí không điều hành trong ban giám đốc của một công ty ngay tại Malta nhưng không được sử dụng bất kỳ quyền hạn nào trong công ty. Những cá nhân này cũng có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến bất kỳ tổ chức,ủy thác hay nền tảng của một nhân vật công chúng và bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan tương tự nào khác cũng là nhân vật công chúng tham gia vào hoạt động từ thiện, giáo dục hoặc nghiên cứu phát triển tại Malta.

  Tại sao nên lựa chọn Endevio?

  Sự giao thoa giữa gia đình và doanh nghiệp là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp gia đình. Tầm nhìn, hoài bảo, động lực, và sự kiên trì của các thành viên sáng lập là để thúc đầy sự phát triển và giúp đỡ bạn vượt qua những thách thức vận hành trong môi trường kinh tế toàn cầu khó khan cùng với sự thay đổi thế hệ thông thể tránh khỏi.

  Các nhà lãnh đạo thế hệ sau sẽ không bao giờ giống thế hệ đi trước. Điều này không có nghĩa họ ít thành công hơn. Chúng tôi hỗ trợ xóa bỏ khoảng cách, tập hợp trí tuệ của các thế hệ trước và năng lượng, động lực của các thế hệ trẻ, tham gia vào một quá trình học tập xuyên quốc gia hiệu quả.

  Endevio là một công ty dịch vụ cung cấp 3 loại dịch vụ riêng lẻ nhưng liên quan đến nhau:

  • Dịch vụ tư vấn kinh doanh gia đình;
  • Giải pháp quốc tịch;
  • Giải pháp cư trú.

  Endevio đã được trao tặng quyền từ chính phủ Malta để quảng bá chương trình thị thực thường trú Malta trên khắp Trung Đông.

  Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và cung cấp các dịch vụ toàn diện được thiết kế phù hợp cho mỗi khách hàng.