Đã cập nhật: tháng ba 25, 2021 | 8 phút đọc

  Thông tin về chương trình

  Chính phủ Malta đã đưa ra một chương trình cung cấp một tình trạng thuế đặc biệt cho các công dân EU/EEA, Thụy Sỹ và quốc gia thứ ba, ngoại trừ công dân Malta, người đang nhận trợ cấp góa phụ / góa vợ hoặc trợ cấp từ Quỹ Hưu Trí của Nhân Viên Liên Hiệp Quốc trong những điều kiện nhất định.

  Những cá nhân đủ điều kiện cho tình trạng thuế đặc biệt nói trên theo các điều khoản và điều kiện quy định sẽ được nhận lợi ích từ việc miễn trừ hưu trí hoặc trợ cấp góa phụ / góa vợ trong đó phải nhận ít nhất 40% tại Malta. Những người nộp đơn thành công cũng sẽ nhận lợi ích từ mức thuế giảm 15% đối với thu nhập phát sinh bên ngoài Malta được chuyển đến Malta với khả năng bổ sung để tránh đánh thuế hai lần. Trong khi đó, bất kỳ thu nhập hoặc lãi vốn phát sinh tại Malta đều phải chịu thuế cố định 35% ngoại trừ việc chuyển nhượng bất động sản tại Malta sẽ áp dụng thuế khấu trừ tại nguồn cuối cùng.

  QUY ĐỊNH

  Điều kiện và yêu cầu để được miễn trừ và tình trạng thuế đặt biệt được đặt ra theo Quy định Chương trình Lương hưu Liên hiệp Quốc bởi pháp lý với thông số pháp lý 184 trong năm 2015 (Quy định).

  Người nộp đơn đáp ứng tất cả các tiêu chísau đây:

  #1 Sở hữu tài sản đủ điều kiện gồm:

  1. Chủ sở hữu một bất động sản tại Malta với giá trị € 275,000, hoặc € 220,000 khi mua tại Gozo hoặc phía nam Malta.

   Quy định cho phép trong trường hợp bất động sản được mua trước ngày 5 tháng 6, 2015 sẽ được xem xét giá trị ít hơn số tiền trên, những bất động sản như vậy sẽ vẫn được xem là bất động sản đủ điều kiện miễn là giá trị của bất động sản đó theo định giá của kiến trúc sư tại thời điểm nộp đơn theo quy định không ít hơn giá trị được chỉ định.

  2. Thuê một bất động sản tại Malta không ít hơn € 9,600/năm hoặc € 8,750/năm trong trường hợp tại Gozo hoặc miền Nam Malta. Một danh sách các khu vực đã được công bố với mục địch xác định các thành phố theo quy định được coi là phía Nam Mallta và được liệt kê bên dưới:

   Birżebbuġia Cospicua Fgura Għaxaq
   Gudja Kalkara Kirkop Luqa
   Marsascala Marsaxlokk Mqabba Paola
   Qrendi Safi Santa Lucija Senglea
   Siġġiewi Tarxien Vittoriosa Xgħajra
   Ħaż-Żabbar Żejtun Żurrieq  
  Việc thuê bất động sản cần phải được thực hiện trong giai đoạn không ít hơn 12 tháng và được hỗ trợ bằng một hợp đồng xác nhận cho thuê.

   

  Những yêu cầu bổ sung liên quan đến điều kiện bất động sản:

  1. Người nộp đơn và người phụ thuộc có nơi cư trú thường xuyên như là nơi cư trú chính của họ.
  2. Không ai khác ngòa người thụ hưởng và thành viên gia đình, hoặc người giúp việc có thể sống trong nơi cư trú đó; và
  3. Điệu kiện bất động sản có thể sẽ không được thuê hoặc được cho thuê.

  Với mục đích này, người giúp việc được xác nhận như một cá nhân trong quan hệ công viêc, họ phải đưa ra bằng chứng như một hợp đồng dịch vụ với người nộp đơn với mức tối thiểu là 2 năm làm việc trước khi nộp đơn với điều kiện là Uỷ viên hài lòng màdịch vụ được yêu cầu phải được cung cấp toàn bộ hoặc một phần trong điều kiện bất động sản. Người giúp việc phải chịu thuế ở Malta và sẽ không được hưởng mức thuế suất đặt biệt 15%.

  #2 Để được nhận tiền trợ cấp Liên Hợp Quốc nếu như được cung cấp hồ sơ bằng chứng , sẽ nhận ít nhất 40% tại Malta;

  #3 Hồ sơ du lịch còn giá trị;

  #4 Sở hữu bảo hiểm bệnh tật bao gồm cả người phụ thuộc cho tất cả các rủi ro trên toàn EU.

  #5 Không phải công dân Malta;

  #6 Nhận được những nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên đủ để duy trì bản thân họ và người phụ thuộc không cần hỗ trợ từ hệ thống xã hội tại Malta.

  #7 Có thể giao tiếp được một trong những ngôn ngữ chính của Malta; và

  #8 Là người không phạm tội.

  NHỮNG NGHĨA VỤ TIẾP TỤC

  Một loạt nghĩa vụ tiếp tục cần được đáp ứng bởi tất cả những người nộp đơn thành công, người nộp đơn phải

  • Duy trì tài sản đủ điều kiện;
  • Không phải công dân Malta;
  • Nhận tối thiểu 40% tiền trợ cấp được chỉ định trong hồ sơ chứng minh gửi đến Uỷ viên với đơn ứng tuyển;
  • Sở hữu bảo hiểm bảo hiểm bệnh tật trong tất cả phương diện rủi ro bao gồm cho công dân, người nộp đơn, và người phụ thuộc.

  TÌNH TRẠNG THUẾ ĐẶT BIỆT

  Người thụ hưởng được cấp tình trạng thuế đặt biệt sẽ được miễn thuế từ thu nhập lương hưu hoặc phúc lợi của người góa vợ/chồng sẽ nhận được tại Malta. Một mức thuế đặt biệt 15% có thể được áp dụng trên bất kỳ nguồn thu nhập nào (ngoại trừ thu nhập lương hưu Liên Hiệp Quốc và phúc lợi của người góa vợ/chồng) tăng lên ngoài Malta nhưng được nhận tại Malta bởi người thụ hưởng hoặc bởi bất kỳ người phụ thuộc của họ.Bất kỳ thu nhập hoặc vốn sở hữu tăng lên tại Malta có thể bị đánh thuế với mức  cố định 35% ngoại trừ chuyển giao bất động sản tại Malta mà sẽ được áp dụng mức thuế khấu trừ tại nguồn.

  Nợ thuế hằng năm phải trả trên bất kỳ nguồn thu nhập không bao gồm thu nhập lương hưu và phúc lợi của người góa vợ/chồng tăng lên bên ngoài Malta và nhận được tại Malta có mức € 10,000 với trường hợp người thụ hưởng và thêm € 5,000 trong trường hợp cả hai vợ chồng đều nhận tiền lương hưu Liên Hiệp Quốc. Thuế đã nộp không được hoàn trả.

  NỘP ĐƠN

  Một đơn nộp được gửi cùng với phí hành chính €4,000 được trả bằng hối phiếu ngân hàng hoặc chi phiếu ban hành bởi Người được Uỷ thác Đăng ký được Công nhận trả đến Uỷ viên Doanh thu nội địa và không được trả lại. Đơn ứng tuyển với phương diện sở hữu bất động sản tại phía Nam Malta hoặc Gozo phải trả một mức phí hành chính là € 3,500.

  Đơn ứng tuyển cho tính trạng thuế đặt biệt và bất kỳ sự thay đổi thêm vào thì chỉ có thể được nộp duy nhất đến Uỷ viên Doanh thu nội địa thông qua dịch vụ cá nhân đủ điều kiện như Người được Uỷ thác Đăng ký được công nhận (ARM). Nếu đơn ứng tuyển thành công, Uỷ viên sẽ xác định bằng văn bản đến người nộp đơn đó đủ điều kiên áp dụng tình trạng thuế đặt biệt theo Quy định.

  HƯỚNG DẪN TÌNH TRẠNG THUẾ ĐẶT BIỆT

  Tình trạng thuế đặt biệt sẽ chấm dứt theo sự lựa chọn của người thụ hưởng sau khi thông báo đến Uỷ viên Doanh thu nội địa, hoặc theo mặc định của bất kỳ nghĩa vụ nào gắn liền với Đạo luật thuế thu nhập. Điều này được áp dụng mặc định theo các tuân thủ thường xuyên và không phản hồi Uỷ viên Doanh thu nội địa khi được yêu cầu. Hơn thế nữa khi bất kỳ điều kiện hợp lệ và nghĩa vụ tiếp tục được cập nhật phía trên không còn đáp ứng được bởi cá nhân, và người thụ hưởng với tình trạng sống tại Malta ít hơn 90 ngày hoặc ở trong bất kỳ khu vực tài phán nào khác nhiều hơn 183 ngày, hoặc sống tại Malta không vì lợi ích cộng đồng, tình trạng thuế đặt biệt sẽ chấm dứt với hiệu lực hồi tố kể từ ngày Uỷ viên Doanh thu nội địa đã xác nhận bằng văn bản về tình trạng thuế đặt biệt.

  Hình phạt hành chính lên đến €5,000 áp dụng khi cá nhân không thông báo đến Uỷ viên Doanh thu nội địa thông qua ARM trong vòng 4 tuần kể từ khi nhận thấy sự việc nào như vậy, ngoại trừ các nhượng bộ đặt biệt không liên quan đến bất kỳ điều kiện nào nêu trên là do hoàn cảnh không lường trước được. Trong trường hợp này, bằng chứng là nỗ lực tốt nhất được đưa ra để khắc phục hình phạt trên.

  KHAI THUẾ THU NHẬP HẰNG NĂM

  Mỗi cá nhân đều hưởng lợi từ tình trạng thuế đặt biệt phải gửi tờ khai hằng năm cùng với khai thuế thu nhập. Uỷ viên Doanh thu nội địa có thể yêu cầu cá nhận được hưởng lợi từ tình trạng thuế đặt biệt đưa ra thông tin và hồ sơ bao gồm chứng nhận và tờ khai trong một thời gian cụ thể trong yêu cầu bởi Uỷ viên.

  NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

  Người nộp đơn không được hưởng lợi từ Quy định của Chương trình Cư dân, những cá nhân có giá trị ròng cao- Quy định các công dân EU/EEA/Thụy sĩ, Quy định các cá nhân có giá trị ròng cao-không thuộc EU/EEA/Thụy sĩ hoặc Quy định cá nhân trình đọ cao.

  Các cá nhân hưởng lợi theo quy định có thể giữ một vị trí không điều hành trong ban giám đốc của một công ty tại Malta nhưng bị có quyền hành trong bất kỳ khả năng nào. Những cá nhân cũng có thể tham gia vào hoạt động liên quan đến bắt kỳ tổ chức, đức tin, hoặc nền tảng nào của một nhân cộng đồng gắn với hoạt động từ thiện, giáo dục, nghiên cứu và phát triển tại Malta.

  Tại sao nên chọn Endevio?

  Sự giao thoa giữa gia đình và doanh nghiệp là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp gia đình. Tầm nhìn, hoài bảo, động lực, và sự kiên trì của các thành viên sáng lập là để thúc đầy sự phát triển và giúp đỡ bạn vượt qua những thách thức vận hành trong môi trường kinh tế toàn cầu khó khan cùng với sự thay đổi thế hệ thông thể tránh khỏi.

  Các nhà lãnh đạo thế hệ sau sẽ không bao giờ giống thế hệ đi trước. Điều này không có nghĩa họ ít thành công hơn. Chúng tôi hỗ trợ xóa bỏ khoảng cách, tập hợp trí tuệ của các thế hệ trước và năng lượng, động lực của các thế hệ trẻ, tham gia vào một quá trình học tập xuyên quốc gia hiệu quả.

  Endevio là một công ty dịch vụ cung cấp 3 loại dịch vụ riêng lẻ nhưng liên quan đến nhau:

  • Dịch vụ tư vấn kinh doanh gia đình;
  • Giải pháp quốc tịch;
  • Giải pháp cư trú.

  Endevio đã được trao tặng quyền từ chính phủ Malta để quảng bá chương trình thị thực thường trú Malta trên khắp Trung Đông.

  Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và cung cấp các dịch vụ toàn diện được thiết kế phù hợp cho mỗi khách hàng.